Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Nhà mẫu Imperial Plaza sắp công bố


Thông tin mở bán Nhà mẫu Imperial Plaza sẽ được thông báo sớm

tháng kiểm tra bốn mươi ba lần tiến độ xây
Chỉ có 63 ngày nghỉ ngơi trong năm
Nhà xây chắc chắn lắm

Thông tin mở bán Nhà mẫu Imperial Plaza

Thông tin mở bán Nhà mẫu Imperial Plaza


TIN TỔNG QUAN
Nhà mẫu cao cấp Imperial Plaza
Nhà đâu tư: Công ty Thăng Long
Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai
Đơn vị bán hàng: Đất xanh
Địa chỉ: 403 Giải phóng
Diện tích đất : là 37.203
Diện tích xây Nhà mẫu: 33.203 m2
Đất trường học: 603 m2
Đất xây vườn cây: 1403 m2
xây khu thương mại: 1303 m2
có đường điện nước trong các phòng
xây dựng 1802 căn nhà
ĐỊA CHỈ XUNG QUANH
Imperial PLaza cách:
• Hồ đền lừ: 1503 m
• Hồ phương liệt: 803 m
• Bán đảo linh đàm : 3.03 km
• Mặt đường giải phóng: 2.03 km
• Bệnh viên bạch mai: 2303 m
• Công viên thống nhất: 3503 m
XÂY MẶT BẰNG
Nhà mẫu Imperial Plaza  đã  63 người mua
203% nhà rẻ hơn thị trường
Nhà mẫu mang tới bốn mươi ba không gian sống động để khám phá
Thông tin mở bán Nhà mẫu Imperial Plaza

Thông tin mở bán Nhà mẫu Imperial Plaza


Giá nhà chỉ có 26.03 triệu/m2
Nộp tiền 7 đợt là:
Nộp 1 khoản: Nên chuẩn bị Nộp đúng 4%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 4 khoản: Nên chuẩn bị Nộp đúng 5%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 7 khoản: Nên chuẩn bị Nộp đúng 6%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 10 khoản: Nên chuẩn bị Nộp đúng 7%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 13 khoản: Nên chuẩn bị Nộp đúng 8%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 16 khoản: Nên chuẩn bị Nộp đúng 9%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 19 khoản: Nên chuẩn bị Nộp đúng 10%  giá trị Nhà mẫu
Nhà mẫu hoàn thành khởi công
Liên hệ Thông tin mở bán Nhà mẫu Imperial Plaza

Căn hộ Imperial Plaza sắp mở bán


Thông tin mở bán Căn hộ Imperial Plaza dự kiến trong quý 2

tháng kiểm tra bốn mươi hai lần tiến độ xây
Chỉ có 62 ngày nghỉ ngơi trong năm
Nhà xây chắc chắn lắm

Thông tin mở bán Căn hộ Imperial Plaza

Thông tin mở bán Căn hộ Imperial Plaza


TIN TỔNG QUAN
Căn hộ cao cấp Imperial Plaza
Nhà đâu tư: Công ty Thăng Long
Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai
Đơn vị bán hàng: Đất xanh
Địa chỉ: 402 Giải phóng
Diện tích đất : là 37.202
Diện tích xây Căn hộ: 33.202 m2
Đất trường học: 602 m2
Đất xây vườn cây: 1402 m2
xây khu thương mại: 1302 m2
có đường điện nước trong các phòng
xây dựng 1802 căn nhà
ĐỊA CHỈ XUNG QUANH
Imperial PLaza cách:
• Hồ đền lừ: 1502 m
• Hồ phương liệt: 802 m
• Bán đảo linh đàm : 3.02 km
• Mặt đường giải phóng: 2.02 km
• Bệnh viên bạch mai: 2302 m
• Công viên thống nhất: 3502 m
XÂY MẶT BẰNG
Căn hộ Imperial Plaza  đã  62 người mua
202% nhà rẻ hơn thị trường
Căn hộ mang tới bốn mươi hai không gian sống động để khám phá
Thông tin mở bán Căn hộ Imperial Plaza

Thông tin mở bán Căn hộ Imperial Plaza


Giá nhà chỉ có 26.02 triệu/m2
Nộp tiền 7 đợt là:
Nộp 1 khoản: Nên chuẩn bị Đóng đúng 3%  giá trị Căn hộ
Nộp 4 khoản: Nên chuẩn bị Đóng đúng 4%  giá trị Căn hộ
Nộp 7 khoản: Nên chuẩn bị Đóng đúng 5%  giá trị Căn hộ
Nộp 10 khoản: Nên chuẩn bị Đóng đúng 6%  giá trị Căn hộ
Nộp 13 khoản: Nên chuẩn bị Đóng đúng 7%  giá trị Căn hộ
Nộp 16 khoản: Nên chuẩn bị Đóng đúng 8%  giá trị Căn hộ
Nộp 19 khoản: Nên chuẩn bị Đóng đúng 9%  giá trị Căn hộ
Căn hộ hoàn thành khởi công
Liên hệ Thông tin mở bán Căn hộ Imperial Plaza

Tiến độ thanh toán Chung cư Imperial Plaza


Thông tin mở bán Chung cư Imperial Plaza sắp được công bố

tháng kiểm tra bốn mươi mốt lần tiến độ xây
Chỉ có 61 ngày nghỉ ngơi trong năm
Nhà xây chắc chắn lắm

Thông tin mở bán Chung cư Imperial Plaza

Thông tin mở bán Chung cư Imperial Plaza


TIN TỔNG QUAN
Chung cư cao cấp Imperial Plaza
Nhà đâu tư: Công ty Thăng Long
Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai
Đơn vị bán hàng: Đất xanh
Địa chỉ: 401 Giải phóng
Diện tích đất : là 37.201
Diện tích xây Chung cư: 33.201 m2
Đất trường học: 601 m2
Đất xây vườn cây: 1401 m2
xây khu thương mại: 1301 m2
có đường điện nước trong các phòng
xây dựng 1801 căn nhà
ĐỊA CHỈ XUNG QUANH
Imperial PLaza cách:
• Hồ đền lừ: 1501 m
• Hồ phương liệt: 801 m
• Bán đảo linh đàm : 3.01 km
• Mặt đường giải phóng: 2.01 km
• Bệnh viên bạch mai: 2301 m
• Công viên thống nhất: 3501 m
XÂY MẶT BẰNG
Chung cư Imperial Plaza  đã  61 người mua
201% nhà rẻ hơn thị trường
Chung cư mang tới bốn mươi mốt không gian sống động để khám phá
Thông tin mở bán Chung cư Imperial Plaza

Thông tin mở bán Chung cư Imperial Plaza


Giá nhà chỉ có 26.01 triệu/m2
Nộp tiền 7 đợt là:
Nộp 1 khoản: Nên chuẩn bị Trả đúng 2%  giá trị Căn hộ
Nộp 4 khoản: Nên chuẩn bị Trả đúng 3%  giá trị Căn hộ
Nộp 7 khoản: Nên chuẩn bị Trả đúng 4%  giá trị Căn hộ
Nộp 10 khoản: Nên chuẩn bị Trả đúng 5%  giá trị Căn hộ
Nộp 13 khoản: Nên chuẩn bị Trả đúng 6%  giá trị Căn hộ
Nộp 16 khoản: Nên chuẩn bị Trả đúng 7%  giá trị Căn hộ
Nộp 19 khoản: Nên chuẩn bị Trả đúng 8%  giá trị Căn hộ
Căn hộ hoàn thành khởi công
Liên hệ Thông tin mở bán Chung cư Imperial Plaza

Thông tin mở bán Dự án Imperial Plaza


Thông tin mở bán Dự án Imperial Plaza đang được cập nhật

tháng kiểm tra bốn mươi lần tiến độ xây
Chỉ có 60 ngày nghỉ ngơi trong năm
Nhà xây chắc chắn lắm


Thông tin mở bán Dự án Imperial Plaza

Thông tin mở bán Dự án Imperial Plaza


TIN TỔNG QUAN
Dự án cao cấp Imperial Plaza
Nhà đâu tư: Công ty Thăng Long
Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai
Đơn vị bán hàng: Đất xanh
Địa chỉ: 400 Giải phóng
Diện tích đất : là 37.200
Diện tích xây dự án: 33.200 m2
Đất trường học: 600 m2
Đất xây vườn cây: 1400 m2
xây khu thương mại: 1300 m2
có đường điện nước trong các phòng
xây dựng 1800 căn nhà
ĐỊA CHỈ XUNG QUANH
Imperial PLaza cách:
• Hồ đền lừ: 1500 m
• Hồ phương liệt: 800 m
• Bán đảo linh đàm : 3.00 km
• Mặt đường giải phóng: 2.00 km
• Bệnh viên bạch mai: 2300 m
• Công viên thống nhất: 3500 m
XÂY MẶT BẰNG
Chung cư Imperial Plaza  đã  60 người mua
200% nhà rẻ hơn thị trường
Dự án mang tới bốn mươi không gian sống động để khám phá
Thông tin mở bán Dự án Imperial Plaza

Thông tin mở bán Dự án Imperial Plaza


Giá nhà chỉ có 26.00triệu/m2
Nộp tiền 7 đợt là:
Nộp 1 khoản: Nên chuẩn bị Chi đúng 1%  giá trị Căn hộ
Nộp 4 khoản: Nên chuẩn bị Chi đúng 2%  giá trị Căn hộ
Nộp 7 khoản: Nên chuẩn bị Chi đúng 3%  giá trị Căn hộ
Nộp 10 khoản: Nên chuẩn bị Chi đúng 4%  giá trị Căn hộ
Nộp 13 khoản: Nên chuẩn bị Chi đúng 5%  giá trị Căn hộ
Nộp 16 khoản: Nên chuẩn bị Chi đúng 6%  giá trị Căn hộ
Nộp 19 khoản: Nên chuẩn bị Chi đúng 7%  giá trị Căn hộ
Căn hộ hoàn thành khởi công
Liên hệ Thông tin mở bán dự án Imperial Plaza

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Chung cư FLC 36 Phạm Hùng

Tổng quan dự án
Chủ đầu tư là Tập đoàn FLC.
Địa điểm nằm tại 36 Phạm Hùng , Nam Tuy Phong , Hải Phòng
Tổng diện tích là 5000 m2
Khởi công vào Tháng 8/2014
dự định hoàn thành vào Quý IV/2016
Loại hình bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng, nhà tập thể


VỊ TRÍ
- Nằm tại vị trí đắc địa 36 Phạm Hùng. Nằm trong quần thể khu dân trí cao , nhiều khu văn phòng cao cấp, Indochina Plaza, KeangNam, gần bệnh viện 198 và các trường đại học có uy tín như Học viện báo trí tuyên truyền, Đại học thương mại…
Trường cấp I , II , III chất lượng cao Lomonxop, Lê Quý Đôn, Đoàn Thị Điểm cách khu liên hiệp thể thao nhà nước Giang Sơn Đông 1km…
FLC Complex 36 Phạm Hùng
Dự án có diện tích 5.000m2, 7 thang máy, 2 tầng hầm, cao 38 tầng có đầy đủ các tiện ích dành cho cư dân như sân đỗ trực thăng, bể bơi trên không. Diện tích các căn hộ ở đề án 36 Phạm Hùng này rất đa dạng và được chia theo khoảng tầng. 
- Tầng 1 - 3: trung tâm thương mại.
- Tầng 4 - 35 có các căn hộ sau.

Mặt bằng căn hộ Nhóm A : A1 – A2  – A3  – A4
- Căn hộ A1. S= 96.8 m2 ( có 24 căn / tòa ). Gồm 2 logia, 2 vệ sinh, 3 phòng ngủ.
- Căn hộ A2. S= 96.3 m2 ( có 24 căn / tòa ). Gồm 2 logia, 2 vệ sinh, 3 phòng ngủ.


- Căn hộ A3. S= 93.7 m2 ( có 24 căn / tòa ). Gồm 2 logia, 2 vệ sinh, 3 phòng ngủ.
- Căn hộ A4. S= 130.5 m2 ( có 24 căn / tòa ). Gồm 2 logia, 2 vệ sinh, 3 phòng ngủ.

 GIÁ BÁN: 24tr/m2 - 26tr/m2
TIẾN ĐỘ thanh toán :
+ Đợt 1: 20% sau khi ký hợp đồng
Đợt 2: 10 % sau 1 tháng kể từ khi ký hợp đồng
Đợt 3: 10% thi công đến tầng 05 dự định 30/05/2015
Đợt 4: 10% thi công đến tầng 15 dự định 03/09/2015
Đợt 5: 10% thi công đến tầng 25 dự định 30/12/2015
Đợt 6: 10% thi công xong phần thô dự định T03/2016
Đợt 7: 30% khi TB bàn giao căn hộ Q3/2016.